Da den ”selvskabte gæld” var betalt, kom forhandlingerne i gang med Hillerød Kommune om fremtiden.
Forsamlingshuset Nødebo Kro fik fremover tilskud som de andre forsamlingshuse i Hillerød svarende til den årlige terminsydelse – dvs. ca. 180.000 – 278.000 kr. årligt.

Tilskuddet fra Hillerød måtte ikke gå til restaurationsvirksomhed, da det ville være konkurrenceforvridende. Restaurationsdriften skulle nedlægges – eller hvile i sig selv.