bestyrelse 1976

Uddelegering blev et nøgleord for bestyrelsesarbejdet.
Gode kræfter arbejdede de første par år med vedtægter og bestyrelsessammensætning. Det var vigtigt, at opgaverne blev fordelt, så ansvaret kunne placeres entydigt – og formændene for udvalgene blev en del af bestyrelsen.

Der blev derfor satset på en bestyrelse med 10 medlemmer + 2 suppleanter. Hovedpersoner i udarbejdelsen af vedtægter de første år var Ove Bjørn Pedersen, Helle og Jørgen Vind samt Knud Ebbesen.

Af nedenstående eksempler på bestyrelser fremgår det, hvilke områder, der var uddelegeret til decentralt ansvar. De tunge udvalg under bestyrelsen var selvfølgelig disse 5:

1) Økonomiudvalg
2) Informationsudvalg
3) Kulturudvalg
4) Driftsudvalg
5) Ejendomsudvalg

De første par år blev kroen drevet som offentlig kro med overvejende frivillig, ulønnet arbejdskraft suppleret med et lønnet bestyrerpar. De frivillige var opdelt i 8 krohold á 20 personer, hvilket betød, at de implicerede havde vagt hver 8, uge, når de havde fri fra deres normale arbejde.

bestyrelse 1982

Informationsudvalget startede straks udgivelsen af ”kirke&kro” sammen med menighedsrådene ved Nødebo og Gadevang kirker.
Valget af navnet ”kirke&kro” gav straks megen medieomtale. Bladet blev husstandsomdelt til alle husstande i Nødebo og Gadevang, så alle kunne følge med i såvel de kirkelige meddelelser som i kroens tilbud, I den første tid var det vigtigt at reklamere for kroens tilbud, så nedenstående annoncer appellerede kraftigt til læsernes opbakning om ”den nye kro”.