Flammerne havde grundigt fat i kroens hovedbygning, og næsten intet stod til at redde. Efterslukningen varede til næste dag, og kun et enkelt fritstående hjørne stod tilbage. Der var ikke basis for at genopbygge på resterne. Heldigvis!

   
 

På selve branddagen holdt bestyrelsen møde om eftermiddagen hos Bitten Hjorth. I mødet deltog også forsikringsmanden fra Topsikring, Jørn Sørensen, og arkitekt Knud Jensen, som allerede var involveret i tegning af nyt køkken mv. til den nu nedbrændte kro. – Den nye kro skulle have samme arkitektoniske ydre, men en mere praktisk indretning.
John Bonde havde som ejendomsudvalgsformand for længst sørget for, at kroen var fuldt nyværdiforsikret, så der kunne bygges nyt.

Skovskolen i Nødebo var behjælpelig med husrum til bestyrelsesmøder og andre forsamlingshusaktiviteter i den kommende tid.

 

Den udbrændte krobygning set fra gårdsiden – og fra søsiden.