branden

Søndag den 29. september 1985 opstod der brand i træbygningen ”Pavillonen” på søsiden af kroen. Brandvæsenet i Hillerød blev tilkaldt kl. 07.15 og sendte de disponible brandkøretøjer af sted. Branden var allerede da så stor, at gadekæret ikke kunne levere vand nok til slukningsarbejdet. CF-kolonnen blev tilkaldt, og der blev lagt slanger ned til Esrum Sø.
Beboerne i de to lejligheder på 1.sal i hovedbygningen blev reddet ud.

slanger til søen

dybt rystet

Bestyrelsesmedlemmer og andre af byens folk mødte op for at drøfte: ”Hvad gør vi nu?”. I forgrunden ses fra venstre Bitten Hjorth, Preben Thorgaard, Leif Hjørnet, Jørgen Vind og Torben Hartvig. Bagved ses Hanne Brandis i træningstøj.