loppemarked3 2014

Kroens formål er, som det fremgår af vedtægterne:

  • at skabe åbne rammer for kulturelle aktiviteter
  • at øge beboernes trivsel i det nære miljø

For at leve op til disse målsætninger og for at sikre Nødebo Kros fremtid, har vi valgt at skærpe vores indsat på følgende områder:

  • Der skal være en høj aktiv medvirken blandt mange af foreningens medlemmer
  • Antallet af yngre medlemmer skal afspejle aldersfordelingen i nærmiljøet
  • Principperne for Kroens virke og anvendelse skal være kendt, forstået og accepteret af medlemmerne
  • Gennem tidssvarende medier vil vi bringe aktuel information om aktiviteter på Kroen, i kirken og i lokalsamfundet
  • Vi skal have en robust økonomi, der kan skabe et solidt fundament for Kroens aktiviteter
  • Vi har en økonomistyring med en tæt budgetopfølgning på udvalgsniveau og på Kroens samlede budget

 

Nødebo Kro et attraktivt mødested for aktive mennesker

 

Denne hjemmeside benytter cookies, som anvendes for at samle information omkring hvor mange mennesker, som besøger denne hjemmeside. Såfremt du fortsat anvender vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Hent mere information omkring cookies og datapolitik på Noedebo-kro.dk. . ..

Jeg acceptere cookies fra denne hjemmeside