Torben Hartvigs optimisme førte til projektet ”Få besøg af en indsamlingskonsulent”, som blev startet ud fra dette håndskrevne oplæg.

Samtlige husstande i Nødebo fik besøg af en indsamler.

   
 

På fint papir blev der trykt aktier, hvis centrale værdisikring var baseret på teksten: ”IHÆNDEHAVEREN har hermed ret til at benytte betegnelsen ÆDEL GIVER”.

   
 

En forhandling med Skattevæsenet førte til en godkendelse af, at et årligt tilskud på 300 kr. over 10 år var fradragsberettiget, hvilket satte gang i indsamlingen.

   
 

Nødebo blev inddelt i 9 indsamlingsdistrikter med en nøgleperson, så vi kunne sikre os, at alle husstande blev besøgt.