faste hold

hele byen kro

”Den hårde kerne” under opstarten. Journalisten i vedhæftede artikel fremhæver seks nøglepersoner, der indarbejdede den nye struktur. Stillingsbetegnelse og navn fra venstre: Revisor Knud Hansen, lægesekretær Lotte Steensen, tandlæge Steen Pilemand, Helle Vind, der trækker det store læs til daglig, sociolog Roman Sumczynski og bilhandler Jørgen Rye Vind.

 
     

oversigt

serveringshold

pub-poykot

  Fagforbund imod ubetalt arbejdskraft. Arbejdernes Fællesorganisation protesterer mod kroens koncept med følgende udtalelse: ”Det er en køn form for solidaritet at drive krodrift med frivillig ubetalt arbejdskraft, når der er 12% ledige tjenere”.
 

Spørgeskemaundersøgelser. Kroens gæster blev udspurgt om, hvorfor de var kommet på kroen, og hvordan de oplevede besøget.