Debatmødet 5. oktober om Kroens fremtid

Her er materialet fra debatmødet:

PowerPoint slides fra mødet 

Forsamlingshusets formelle grundlag findes i vedtægter og organisationsplan:

Nødebo Kro - Organisation

Tilbagemeldingerne fra grupperne på mødet er samlet i disse oversigter:

Det savner vi på Kroen

Skemaerne fra grupperne er givet videre til kulturudvalget og aktivitetsudvalget, som vil følge op.

Nye indtægtsmuligheder

Skemaerne bearbejdes i bestyrelsens arbejdsgruppe og udvalgte skemaer gives videre til undergrupper, der anmodes om at undersøge, uddybe og konkretisere de forskellige forslag.

Frivillige

I 45 år er forsamlingshuset blevet drevet af frivillige, der er medlemmer af Forsamlingshusets Venner. Grupperne blev spurgt om, hvilke forventninger de havde til fremtiden, når det gjaldt den frivillige indsats. Mens der var stor tillid til indsatsen i forhold til foreningens aktiviteter, var der større skepsis i forhold til institutionen (café og bygning). 

Tilbagemeldingerne er samlet i disse oversigter:

Sammentælling

Kommentarer foreningen

Kommentarer institutionen

Alternative idéer og eftertanker