Brug af forsamlingshusets lokaler


Nødebogrupper kan gratis bruge mødelokalerne på 1. sal mod at købe eventuel fortæring i forsamlingshusets café. Henvendelse om dette skal ske til viceværten.


Har man brug for et lokale på et fast ugentligt tidspunkt, skal det godkendes af driftsudvalget og henvendelse om dette skal ske til driftsudvalgsformanden.


Hvis man vil kunne disponere over et lokale 24/7 skal det godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra driftsudvalget, og man skal så først henvende sig til driftsudvalgsformanden.


Der er særlige regler, hvis man vil bruge salen, krostuen eller hestelængen.


Mere detaljerede beskrivelser findes på disse links:
Generelle regler for brug af lokaler
Brug af sal, krostue og hestelænge

 

 

t