KROENS FREMTID

Forsamlingshuset Nødebo Kro står med to store udfordringer: Der kommer ikke nye frivillige til i samme omfang som de gamle falder fra. Der er voldsomt stigende udgifter til driften på grund af høje energipriser. Det blev beskrevet i en artikel i Kirke & Kro i september.
Læs artiklen her - Krise på Kroen

Debatmøde 5. oktober
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at finde en farbar vej gennem krisen og der var debatmøde om Kroens fremtid den 5. oktober.
Der var mere end 100 deltagere som opdelt i grupper kom med input. Debatmødets forløb er beskrevet i en artikel i Kirke & Kro i november.
Læs artiklen her - Kroens fremtid

Materialet fra debatmødet findes - HER

Efter debatmødet
Bestyrelsens arbejdsgruppe består nu af fem bestyrelsesmedlemmer: Hanne Toke, Knud Ebbesen, Carsten Krogsgaard Thomsen, Jan Kongerslev og Jens Lassen.
Vi arbejder videre bl.a. på basis af de mange input fra medlemmerne og har igangsat nogle undergrupper, der skal undersøge og komme med forslag til konkrete løsninger på hver deres område.