I tilfælde af BRAND:

1. Alarmér brandvæsenet – ring 112

   Kroens adresse er Nødebovej 26, 3480 Fredensborg

  • Telefon er placeret i Buffeten
  • Eller brug mobiltelefon

2. Orientér de øvrige ansvarlige for arrangementet

3. Om aftenen eller natten: Skru mest muligt op for den indendørs belysning

  • Gøres på de almindelige afbryderkontakter

4. Stands musik o. lign.

5. Anmod roligt gæsterne om at forlade Kroen og vejled om flugtvejenes placering

  • Benyt højttaleranlæg hvis det allerede er i brug
  • Alle flugtveje er markeret med UD-skilte

6. Bekæmp ilden med det opsatte slukningsmateriel

  • Forudsat at det skønnes sikkert og muligt

 Yderligere vejledning "tryk her"