I tilfælde af BRAND
 
1. Alarmér brandvæsenet – ring 112
  • Telefon er placeret i Buffeten
  • Eller brug mobiltelefon
   Kroens adresse er Nødebovej 26, 3480 Fredensborg
 
2. Orientér de øvrige ansvarlige for arrangementet
 
3. Om aftenen eller natten: Skru mest muligt op for den indendørs belysning
  • Gøres på de almindelige afbryderkontakter
4. Stands musik o. lign.
 
5. Anmod roligt gæsterne om at forlade Kroen og vejled om flugtvejenes placering
  • Benyt højttaleranlæg hvis det allerede er i brug
  • Alle flugtveje er markeret med grønne UD-skilte
6. Bekæmp ilden med det opsatte slukningsmateriel
  • Forudsat at det skønnes sikkert og muligt

 Yderligere vejledning "tryk her"