En legeplads tegnet af Nødebos børn

Støt legepladsen på to måder;
eller 
Mobilepay til 337871

 

Artikel fra Kirke & Kro Marts 2023

Legepladsen på Nødebo Kro er ned- slidt og lever ikke op til de gælden- de sikkerhedskrav. Det vil en ny ar- bejdsgruppe lave om på, ved at lade Nødebos børn tegne en ny legeplads. Og du kan støtte arbejdet ved at donere.

Line Alstoft, Signe Trøst og Anders Greis er 3 forældre i Nødebo, som har samlet kræfterne omkring at få skabt en ny legeplads på Nødebo Kro. “Det hele handler selvfølgelig mest om leg og fantasi,” fortæller Anders Greis fra legeplads-gruppen. “Men der er også en smule alvor i projek- tet, for vi leger altså lidt med skæb- nen med det nuværende gyngestativ

på kroen. Det er ikke længe siden, der har været alvorlige ulykker på andre legepladser med præcis den type gyngestativ. Og vores gyngestativ er jo heller ikke i særligt god stand.” Legeplads-gruppen drømmer om en ny, tidssvarende legeplads, som er unik for Nødebo, fortæller Line Alstoft: “Vi drømmer om en lege- plads, der passer ind i Nødebos om- givelser, der er præget af skov og vand. Og vi drømmer om en lege- plads, der både er sjov at lege på, sik- ker og flot at se på. En legeplads, der kan gøre kroen til et mere attraktivt samlingspunkt for Nødebo og om- egns børnefamilier.”

“Vi er ikke interesserede i en stan- dard-legeplads, som kunne stå hvor som helst,” fortæller Signe Trøst. Men da gruppen tog de indledende snakke med forskellige legeplads-producen- ter, stod det klart, at det hurtigt kun- ne blive en meget dyr affære.

“Hvis vi skulle specialdesigne noget, ville det koste rigtig mange penge. Sådan svarede de fleste producen- ter os i hvert fald, da vi kontaktede dem,” fortæller Signe Trøst. “Men det lykkedes os at finde en enkelt pro- ducent, som forstod vores ønsker, og som kunne føre det ud i livet til et rimeligt budget.”

Det var legepladsproducenten, MaxPlay, som viste sig at kunne ind- fri ønsket om en lokalt forankret lege- plads i Nødebo. MaxPlay producerer nemlig elementerne til deres lege- pladser lokalt her i Danmark, og der- for kan de også nemmere og billige- re producere enkelte elementer. Og det talte lige ind i en drøm, som lege- plads-gruppen havde fra starten af: nemlig at børnene i Nødebo selv skul- le designe legepladsens elementer. “Vi fik denne her lidt skøre ide om at lade børnene tegne legepladsen ret tidligt, for vi synes det kunne være fedt at afspejle børnenes fantasi i le- gepladsen. Så vi er rigtig glade for at vi har fundet en producent, der kan få det til at ske inden for et rimeligt bud- get,” siger Anders Greis. “Og så synes vi, det er rigtig fint, at legepladsen no- get, børnene selv har været med til at skabe.”

Når der er rejst midler nok til lege- pladsen, vil legeplads-gruppen ar- rangere en workshop for byens børn, hvor de tegner elementer til

legepladsen. Efterfølgende udvælger legeplads-gruppen og MaxPlay sam- men de ideer, som ender med at blive til elementer på legepladsen. Og må- let for de enkelte elementer bliver, at de ligner børnenes tegninger så godt som muligt.

Men først skal der rejses midler, og legeplads-gruppen håber på opbak- ning fra både borgere og erhvervsliv i Nødebo.

“Det er jo ikke nogen hemmelighed at legepladser kan være meget dyre,” siger LIne Alstoft. “Vi håber på at kun- ne samle 250.000 ind til projektet, for det vil kunne blive til en god og kreativ legeplads. Mindre kan også gøre det, men vi tillader os at drømme større i første omgang.”

Bestyrelsen på Nødebo Kro har do- neret 30.000 til projektet, og lege- plads-gruppen søger en masse fonde for at nå i mål med budgettet.

“Men det, vi håber allermest på,” for- tæller Signe Trøst, “er, at Nødebos borgere og virksomheder vil donere til vores crowdfunding.”

Legepladsgruppen har nemlig startet en indsamling, som alle kan donere til. Den findes på booomerang.dk/ projekt/22390/ny-legeplads-paa-no- edebo-kro ligesom der kan betales med mobilepay på nr: 337871.

“Man kan donere lige det beløb, man har lyst til,” fortæller legeplads-grup- pen. “50 kr er fint, 100 kr er fint og større beløb er selvfølgelig også vel- komne. Hvis man donerer større be- løb, er der belønninger man kan få, fx et metalskilt med navn/firmanavn på legepladsen mv.” Legeplads-gruppen håber at kunne indsamle midlerne i løbet af 2023, og glæder sig til at se legepladsen blive til virkelighed. “Når den endelig står her,” siger Signe Trøst, “så skal det selvfølgelig fejres, at vi har tegnet vo- res helt egen legeplads. Og alle skal være med!”

Legeplads