Sådan styres Forsamlingshuset Nødebo Kro

kro2 udsnit

Forsamlingshuset Nødebo Kro er en selvejende institution. Der er ingen privatpersoner, der hæfter for husets økonomi. De eneste værdier, huset råder over, er selve ejendommen, og der er kraftige bindinger på, hvorledes der kan disponeres over den. Hillerød kommune yder tilskud til stedet efter kommunens regler om forsamlingshuse.
Institutionen driver forsamlingshuset og står for lokaleudlejning, buffet-salg, vedligeholdelse etc.

For at sikre opbakning til forsamlingshusets drift er der dannet en støtteforening, der hedder ”Forsamlingshusets Venner”.
Foreningen lejer lokaler af institutionen til en række arrangementer og interessegrupper, støtter driften med frivillig arbejdskraft og udgiver bladet ”Kirke og kro”. Foreningen får sine indtægter fra kontingenter, bankospil og det årlige loppemarked.

Forening og institution har samme bestyrelse, som vælges på en generalforsamling hvert år.Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og et ordinært medlem plus en suppleant. Derudover er der 6 udvalgsformænd, som vælges separat på generalforsamlingen:

Ejendomsudvalget,
som tager sig af vedligeholdelse af bygninger og have

Driftsudvalget,
som er ansvarlig for udlejning af lokaler, buffetsalg, rengøring, indkøb etc,

Økonomiudvalget,
sidder på kassen og har overblik over budgetter og regnskaber

Kulturudvalget,
står for masser af arrangementer og er ansvarlig for afholdelse af det årlige loppemarked

Bankoudvalget,
sørger for afholdelse af bankospil hver tirsdag 52 gange årligt

Loppemarkedudvalg,
Planlægger og gennemfører det årlige loppemarked i foreningens regi. Formand vælges første gang i 2023.

Informationsudvalget,
redigerer ”Kirke og kro”, bladet der udkommer 6 gange årligt i Nødebo og Gadevang. Udvalget står også for hjemmesiden og anden information.

Denne hjemmeside benytter cookies, som anvendes for at samle information omkring hvor mange mennesker, som besøger denne hjemmeside. Såfremt du fortsat anvender vores hjemmeside, accepterer du brugen af cookies. Hent mere information omkring cookies og datapolitik på Noedebo-kro.dk. . ..

Jeg acceptere cookies fra denne hjemmeside