logo hist

Historie menu

hovedpix hist1

tilbage til foregående afsnit:Kroen som rejsestald - "Marker ned til Esrum Sø"

 

Forsamlingshustanken opstod.
Denne invitation til beboermøde blev uddelt til alle byens husstande i 1975, da et nyt kroejerpar netop var tiltrådt. Kroens økonomi tvang allerede året efter ejerne til at sætte kroen til salg.

   

Du kan se teksten større ved at trykke på billedet.

 

500 kr. pr. husstand?

Dette håndskrevne brev
fra 15. feb.1977 blev uddelt
efter Lokalrådets vejledende afstemning om interessen for at købe kroen.

Repræsentanter fra Kroudvalget besøgte derefter byens husstande med forespørgsel om at give 500 kr. til køb af kroen.

Resultatet var, at 140 husstande gav tilsagn om at bidrage med 500 kr.,
så med 70.000 kr. var der til udbetalingen.
Prisen for kroen var 1,1 million kr.

frem til næste afsnit: Kroen vi købte i 1977 - "Bygningerne og deres indretning"

Nødebo Kro