Jorden blev udstykket. Kroejerne ejede også markerne ned til Esrum Sø. Matrikel efter matrikel blev udstykket og solgt til sommerhusgrunde lidt efter lidt i perioden efter 1950. I 1976 var al jorden omkring kroen solgt fra, så redningsplanen var, at kroen da kunne rives ned og grunden omdannes til 6 parcelhusgrunde.

Dette billede er fra 1964 med en lille familie der slapper af i solen efter et besøg på kroen.